Program de functionare: marti si joi : 10-18 tel: 0241-677925 email: ujcar_ct@yahoo.com

Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariatilor este o asociatie profesionala, persoana juridical, fara scop patrimonial, create prin asocierea caselor de ajutor reciproc- institutii financiare nebancare – conform Legii speciale nr. 122/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata prin Legea nr. 246/2005.

Uniunea Judeteana acorda si asigura servicii organizatorice, tehnice, metodologice si financiare caselor de ajutor reciproc associate prin afiliere pentru realizarea sarcinilor statutare in vederea integrarii acestora in sistemul institutiilor financiare nebancare.

Activitatea Uniunii Judetene este non profit si are la baza urmatoarele obiective:

  • Prezinta, protejeaza, sustine si apara interesele caselor de ajutor reciproc affiliate in relatiile cu organele locale ale administratiei de stat, cu institutiile financiare, juridice si cu alte organizatii din Romania.
  • Actioneaza pentru respectarea legislatiei financiare cu aplicabilitate la casele de ajutor reciproc, in scopul utilizarii corecte a fondurilor obstesti ale acestora.
  • Supravegheaza si controleaza activitatea caselor de ajutor reciproc din teritoriul sau;
  • Primeste si centralizeaza situatiile financiare periodice ale caselor de ajutor reciproc , in vederea depunerii la Uniunea Nationala si B.N.R.
  • Protejeaza fondurile membrilor C.A.R. prin urmarirea introducerii la casele de ajutor reciproc a standardelor financiare prudentiale;
  • Realizeaza orice alte activitati ce decurg din necesitatile de dezvoltare ale sitemului caselor de ajutor reciproc.

UJCAR Constanta face parte la randul ei din Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (U.N.C.A.R.S.R.), care este  organizaţia naţională autorizată, răspunzătoare de menţinerea şi dezvoltarea sistemului solid şi sigur al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor – instituţii financiare nebancare. (www.uncar.ro)

U.J.C.A.R Constanta are afiliate un numar de 58  case de ajutor reciproc ale salariaţilor – instituţii financiare nebancare.

Casa de Ajutor Reciproc (CAR) este o asociaţie de persoane fizice, salariate sau care obţin venituri de natură salarială.

Casa de ajutor reciproc este o instituţie financiară nebancară, fără scop patrimonial, organizată în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor asociaţi.

Avantajele C.A.R.

  • membrii se ajută între ei pentru rezolvarea unor probleme financiare.
  • membrii participă la luarea deciziilor importante privind activitatea casei de ajutor reciproc.
  • este prezentă şi răspunde prompt la solicitările membrilor